Update van de MR

Donderdag 26 januari

Deze avond heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden. De combinatie van drie ouders, drie personeelsleden en directie bespreken belangrijke zaken die de school aangaan. Vandaag stonden de volgende punten op de agenda:

- Personeelszaken

- Groepsbezetting

- Toestroom leerlingen

- Het schoolgebouw

- Nieuwe organisatiestructuur

- Begroting 2022

- Aanpak subsidie basisvaardigheden

Wilt u meer informatie over deze of andere vergaderingen? U kunt altijd contact opnemen met de voorzitter Fanny: f.verstappen@sbo-de-toermalijn.nl

parentcouncil parentcouncil