Update van de MR

Donderdag 24 november

Deze avond heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden. De combinatie van drie ouders en drie personeelsleden bespreken belangrijke zaken die de school aangaan. Vandaag stonden de volgende punten op de agenda:

- De verkeersveiligheid rondom de school

- Veranderingen binnen het personeel

- Subsidie aanvraag basisvaardigheden is toegekend

- Schoolplan

- Evaluatie meerscholendirecteur

Wilt u meer informatie over deze of andere vergaderingen? U kunt altijd contact opnemen met de voorzitter Fanny: f.verstappen@sbo-de-toermalijn.nl

parentcouncil parentcouncil