Update van de MR

Vergadering 2 juni

Deze avond heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden. De combinatie van drie ouders en drie personeelsleden bespreken belangrijke zaken die de school aangaan. Vandaag stonden de volgende punten op de agenda:

- Besteding NPO gelden

- De werving van een nieuw MR lid onder ouders

- Actiepunten n.a.v. de MR-cursus

Wil je meer informatie over deze of andere vergaderingen? U kunt altijd contact opnemen met de voorzitter Fanny: f.verstappen@sbo-de-toermalijn.nl

parentcouncil parentcouncil