In te vullen door ouders/verzorgers


Datum:

Hierbij vragen wij u vakantieverlof (buiten schoolvakanties) te verlenen aan:


Naam leerling:

Uit groep:

Voor de periode van:

Tot:

De reden voor de aanvraag is:

Uw e-mailadres

Verstuur