School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

OPDC

De werkwijze van het orthopedagogisch didactisch centrum:

Voor wie:

Onze expertise is bereikbaar voor scholen binnen het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland, maar ook voor scholen die buiten dit samenwerkingsverband vallen. Onze expertise is voornamelijk gericht op scholen binnen het primair onderwijs, maar onze expertise kan ook worden ingezet bij hulpvragen in het voortgezet onderwijs of de voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf).
Klik hier voor het 
aanbod OPDC De Toermalijn.

Hoe:

Hulpvragen kunnen zowel telefonisch (0492525273) als via de mail (m.bruil@sbo-de-toermalijn.nl en d.vanos@sbo-de-toermalijn.nl) gesteld worden.

De coördinator van het OPDC zal dan contact met u opnemen om eventueel de hulpvraag te verhelderen om zo een passend aanbod te bieden.

Hierna wordt een offerte opgesteld zodat u vooraf weet wat de kosten zijn.

Zodra de offerte akkoord is kan de hulp opgestart worden.

Klachtenregeling & privacy
OPDC De Toermalijn heeft haar klachtenregeling & privacy opgenomen in dit document.