School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Kwaliteit


De Toermalijn gaat voor kwaliteit van onderwijs. Daarom zijn er afspraken en plannen in de school gemaakt om steeds kritisch naar resultaten te kijken op diverse gebieden. Zie hiervoor het schoolplan.
 
In oktober 2018 hebben we deelgenomen aan een kwaliteitsonderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze rapportage laat zien dat we met recht trots op de Toermalijn kunnen zijn. De verslaglegging en beoordeling wordt op internet gepubliceerd, zie www.onderwijsinspectie.nl.