School waar je trots op (jezelf) kunt zijn
Vakanties en overige verlofdagen worden in principe niet toegekend buiten schoolvakanties. U kunt hiervoor de informatie in de schoolgids raadplegen. Wilt u toch verlof aanvragen voor één of meerdere dagen binnen de reguliere schooldagen, dan verzoeken we hiervoor een formulier alsmede een verklaring vanuit uw werkgever in te vullen. Beide formulieren vindt u hieronder:

Formulier voor de werkgever
Formulier voor de ouder/verzorger

Wanneer beide formulieren worden ingevuld, wordt uw verlofaanvraag in behandeling genomen. Een persoonlijk gesprek kan onderdeel uitmaken van toekenning.