School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Dienstverlening de Toermalijn


De Toermalijn biedt onderwijs- en ondersteuningsarrangementen, die aansluiten bij de vragen die leven in het onderwijsveld. Onze kracht is dat de medewerkers, werkzaam in de externe dienstverlening, ook intern hun expertise inzetten en ontwikkelen. We bieden ondersteuning in het reguliere basisonderwijs, gericht op onder andere:
  • het primaire proces in de school door inzet van schoolondersteuners.
  • het ontwikkelen van arrangementen.
  • diagnostisch en handelingsgericht orthopedagogisch en didactisch onderzoek.
  • Training en begeleiding gericht op leerlingen en leerkrachten (Rots en Water-training, CO-teaching, SVIB).
Tevens zijn er arrangementen voor gastleerlingen:
  • Deeltijd:  o.a. Taalklas en CO-time.
  • Kort en tijdelijk: Observatieplaats en Crisisopvang.