School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Oudercontacten


We zien de relatie tussen school en ouders als een van partnerschap. De leerkrachten zijn de onderwijsprofessionals en de ouders zijn ervaringsdeskundigen. Dat houdt in dat er intensief tussen school en ouders wordt samengewerkt en gecommuniceerd om het onderwijs en de opvoeding zo passend mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerling. Op die manier kunnen we het beste uit ieder kind halen.
 
Voor de start op de Toermalijn vindt er een intakegesprek plaats met de teamleider.
  
Na plaatsing vindt er binnen 6 weken een ontwikkelgesprek plaats tussen ouders en leerkracht. In dit gesprek wordt er kennis gemaakt en bespreken we elkaars verwachtingen over de ontwikkelingen van het kind. In de jaarkalender en nieuwsbrief vindt u de overige contactmomenten gedurende het schooljaar, zoals: inloopavond, 20-minutengesprekken, informatieve ouderavonden, vieringen en overige activiteiten.