School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Positie binnen passend onderwijs


De invoering van Passend Onderwijs geeft de Toermalijn de opdracht om haar expertise breed in te zetten. Enerzijds door een specialistische onderwijsvoorziening te blijven, anderzijds door onderwijs- en ondersteuningsarrangementen te bieden aan de reguliere basisscholen.