School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Kernwaarden


Kracht

We gaan uit van ieders eigen ontwikkelkracht. Kinderen krijgen de kans om te laten zien wat ze kunnen en willen, passend bij  hun mogelijkheden. Hierbij bieden we maatwerk en sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften.
Op de Toermalijn krijg je iedere dag de kans om te groeien. Laat je kracht zien
 

Verantwoordelijkheid

Goed onderwijs daagt uit tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid. We willen kinderen uitdagen om ze te betrekken bij hun eigen ontwikkelingsproces.
Op de Toermalijn leer je jezelf kennen. Laat zien wie je bent
 

Samenwerking

 Leren doe je samen. Dit vraagt om teamleden die kinderen begrijpen,  en daarbij kan de een niet zonder de ander.
Op de Toermalijn doen we het samen met jou
 

Opvoeding

Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom zijn ouders onze partners. Ouders zijn eigenaar van en volwaardig partner in het opvoed- en ontwikkelingsproces van hun kinderen.
Op de Toermalijn werken we samen met je ouders
 

Pedagogische  huisstijl

De cultuur in school verbindt, is open, veilig, respectvol en met vertrouwen in elkaar.
Op de Toermalijn zorgen we goed voor elkaar
 

Samenleving

Onze onderwijspraktijk biedt mogelijkheden om te leren met hoofd, hart en handen. Ervaringen die kinderen kunnen opdoen zijn van waarde voor hun toekomstige plek in de samenleving.
Op de Toermalijn bereiden we je voor op je toekomst
 

Legitimatie

De onderwijspraktijk en onze uitgangspunten en resultaten worden getoetst en gelegitimeerd in de eerste plaats ten dienste van de leerling en school. Goed onderwijs vindt plaats in een lerende organisatie waarin leraren en ouders, maar ook de kinderen zelf, willen weten hoe zij ervoor staan. De keuzes die worden gemaakt ten behoeve van het onderwijsproces en de resultaten worden naar hen en naar overheden verantwoord.
Op de Toermalijn leren we allemaal