School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Missie en visie


Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen, welke verweven is in de naam: 'de Toermalijn'.
Een toermalijn is een ruwe edelsteen, die na een goede bewerking kan veranderen in een mooie, schitterende edelsteen. Deze steen komt in vele kleuren voor, heeft een kalmerende en rustgevende werking en zorgt voor verbinding tussen wijsheid en creativiteit.

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind ertoe doet. We vinden het van belang om kinderen gelegenheid te bieden om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en kunnen, om ten einde betekenisvol te zijn binnen de samenleving. We willen kinderen begeleiden om hun eigen kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen.

Wij waarderen ieder kind en sluiten daarom aan bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden.
Wij willen eruit halen wat erin zit en gaan daarbij uit van de nieuwsgierigheid, die van nature aanwezig is bij kinderen, om de wereld met hoofd, hart en handen te ontdekken. Het welbevinden van kinderen staat hierbij altijd voorop.