School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Formulier aanvraag vakantieverlof (buiten schoolvakanties)

Formulier Aanvraag Vakantieverlof (buiten schoolvakanties)
In te vullen door ouders/verzorgers
Hierbij vragen wij u vakantieverlof (buiten schoolvakanties) te verlenen aan:

Voetnoot: Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij leerplichtambtenaar van de Gemeente Helmond

* Verplichte velden