SBO de Toermalijn
OP DIT MOMENT ZIJN WIJ BEZIG OM ONZE WEBSITE UP TO DATE TE MAKEN !!!!  
Welkom op de website van SBO de Toermalijn  


De Toermalijn is een school die onderwijs verzorgt aan kinderen die op het gewone basisonderwijs (nog) niet begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling.
Afhankelijk van de onderwijsbehoeften en de begeleiding die de Toermalijn kan bieden, worden er ook kinderen met een ‘rugzakje’ toegelaten.

Behalve een onderwijsfunctie heeft de Toermalijn ook een ondersteuningsfunctie in en voor de basisscholen van het samenwerkingsverband Helmond-Mierlo. U vindt hierover meer informatie onder de knoppen ‘ABCD’ en ‘Zorgloket PO Helmond’.“De Toermalijn, school waar je trots op (jezelf) kunt zijn.”

 

 

van 20 april t/m 24 april Nationale Sportweek

Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei Meivakantie

Donderdag 14 mei Hemelvaart
Vrijdag 15 mei vrije dag

25 mei 2e Pinksterdag

Leerspellen.nl Banner