OP DIT MOMENT ZIJN WIJ BEZIG OM ONZE WEBSITE UP TO DATE TE MAKEN !!!!  
Welkom op de website van SBO de Toermalijn  


De Toermalijn is een school die onderwijs verzorgt aan kinderen die op het gewone basisonderwijs (nog) niet begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling.
Afhankelijk van de onderwijsbehoeften en de begeleiding die de Toermalijn kan bieden, worden er ook kinderen met een ‘rugzakje’ toegelaten.

Behalve een onderwijsfunctie heeft de Toermalijn ook een ondersteuningsfunctie in en voor de basisscholen van het samenwerkingsverband Helmond-Mierlo. U vindt hierover meer informatie onder de knoppen ‘ABCD’ en ‘Zorgloket PO Helmond’.“De Toermalijn, school waar je trots op (jezelf) kunt zijn.”

 

 

Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek

Dinsdag 13 oktober schoolfotograaf

20 oktober Inloopavond beide locaties

Leerspellen.nl Banner

 
Kalender
13oktober2015
Schoolfotograaf
16oktober2015
Nieuwsbrief 2